Modelcontracten doorgeven persoonsgegevens buiten de EU

De bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen hetzelfde geregeld. Binnen de Europese Unie (EU) is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Geeft u als organisatie persoonsgegevens door van Nederland naar een ander EU-land? Dan hoeft u alleen te voldoen aan de eisen van de AVG. Deze zijn voor alle lidstaten gelijk. Voor landen buiten de EU, de zogenaamde derde landen, gelden andere regels.

Persoonsgegevens delen buiten de EU

Sinds juni 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw modelcontract goedgekeurd om veilig persoonsgegevens door te geven naar een derde land. Het nieuwe modelcontract is flexibeler en in lijn gebracht met de voorschriften van de AVG. Door gebruik te maken van dit modelcontract hoeven partijen niet zelf een contact op te stellen.

Nieuw

Dit modelcontract vervangt de drie modelcontracten die de Europese Commissie eerder heeft vastgesteld. Het nieuwe modelcontract, Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, is te vinden op Publications Office (europa.eu).

Het nieuwe modelcontract bevat een algemeen deel en meerdere modules:

  1. Doorgifte tussen twee verwerkingsverantwoordelijken
  2. Doorgifte tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
  3. Doorgifte tussen twee verwerkers
  4. Doorgifte tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

Meer informatie over verwerker en verwerkingsverantwoordelijk is te vinden op onze pagina: Verwerker: wanneer ben je dat ?