Recht op inzage door ouders en/of derden

Als iemand genoemd staat als persoon in het netwerk rondom een cliënt. Wat mag zo’n persoon dan zien?

Als een persoon als vertegenwoordiger aan te merken is, dan heeft deze persoon een aantal taken en daarbij een aantal bevoegdheden, waaronder het recht op inzage.

Is deze persoon niet als vertegenwoordiger aan te merken - bijvoorbeeld een mantelzorger - dan gelden deze bevoegdheden niet.

Zorgverleners mogen informatie verstrekken aan wettelijk vertegenwoordigers voor zover dit nodig is om hun toestemming te vragen voor een behandeling. Bijvoorbeeld als het gaat om de behandeling van een meerderjarige, wilsonbekwame patiënt. Of van een kind onder de 16 jaar. De zorgverlener vraagt dan toestemming aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de wilsonbekwame patiënt of van het kind. In het geval van een kind zijn dit meestal een of beide ouders.

Zorgverleners mogen geen gegevens verstrekken aan wettelijk vertegenwoordigers als dit in strijd is met goed hulpverlenerschap. Bijvoorbeeld als verstrekking tegen het belang van de wilsonbekwame patiënt of het kind ingaat. Meer informatie hierover lees je ook op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Inzage door gezaghebbende ouder

Kan een gezaghebbende ouder het medisch dossier van zijn minderjarige kind inzien?

Niet altijd

Leeftijd 1 tot 12 jaar

De gezaghebbende ouder mag het medisch dossier van het minderjarige kind inzien.

Leeftijd 12 tot 16 jaar

De ouder heeft toestemming van het kind nodig om het medisch dossier in te zien als het kind tussen de 12 en 16 jaar is.  Deze toestemming is niet nodig als de ouder toestemming moet geven voor een medische behandeling. Voor een medische behandeling bij een kind tussen de 12 en 16 jaar moeten de ouders gezamenlijk met het kind toestemming geven.  

Leeftijd 16 jaar of ouder

Is het kind 16 jaar of ouder, dan mogen de ouders het dossier niet zonder toestemming van het kind inzien.

Zie meer informatie onder het kopje “Privacy minderjarigen