Rechten van een vertegenwoordiger

Wat doet een vertegenwoordiger?

De vertegenwoordiger van een patiënt waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet in staat is zelf besluiten te nemen over zijn zorg of om zorg zelf te regelen. Dit komt veel voor in de geestelijke gezondheidszorg.

Rechten van een vertegenwoordiger

Als vertegenwoordiger heb je recht op inzage in het dossier van de patiënt die je vertegenwoordigt. Op verzoek kun je als vertegenwoordiger een kopie krijgen van dit dossier of een gedeelte daarvan.