Toestemming voor een behandeling in zorg of sociaal domein

Voor de uitvoering van een behandeling heb je toestemming nodig van de patiënt of cliënt. Dat is geregeld in de WGBO en daar is geen aanvullende of schriftelijke toestemming voor nodig. Deze behandelovereenkomst is de grondslag van de gegevensverwerking. De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is namelijk de wettelijke basis om (bijzondere) persoonsgegevens vast te leggen. De vorm is vrij. De overeenkomst hoeft niet schriftelijk te worden aangegaan. De WGBO verlangt dossiervoering en daarvoor is geen toestemming vereist.

De AVG verandert dus niets aan een situatie waarvan de WGBO de basis vormt. De bijzondere omstandigheden die gelden voor minderjarigen en wilsonbekwame personen golden al voordat de AVG van toepassing werd. Deze gelden dus nog steeds.

Toestemming gegevensverwerking buiten behandeling

Het verwerken van persoonsgegevens van patiënten of cliënten, anders dan in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verjaardagskaart of nieuwsbrief), vallen buiten de WGBO. Voor deze verwerkingen is dus wèl aanvullende, schriftelijke toestemming nodig. Dat geldt ook voor het aanleggen van een digitaal dossier waar verschillende partijen gebruik van maken.

Zie ook: de FAQ over toestemmingsvereisten.