Elektronisch uitwisselingssysteem

Wat wordt in de Wabvpz verstaan onder een ‘elektronisch uitwisselingssysteem’?

Een elektronische uitwisselingssysteem is een systeem, waarin twee of meer zorgaanbieders patiëntgegevens kunnen uitwisselen. Met het begrip “elektronisch uitwisselingssysteem” in de Wabvpz, wordt een specifieke vorm van de inrichting van een gegevensuitwisseling bedoeld, waarbij zorgaanbieders op elektronische wijze medische gegevens voor andere zorgaanbieders raadpleegbaar maken. Een tweede/andere zorgaanbieder kan daardoor in de toekomst elektronische patiëntgegevens inzien, zonder dat de zorgaanbieder die de gegevens beschikbaar heeft gesteld, hier nog specifiek toegang voor moet verlenen. 

Wettelijke definitie:

‘Een elektronisch uitwisselingssysteem is een systeem waarmee zorgaanbieders op elektronische wijze, dossiers, gedeelten van dossiers of gegevens uit dossiers voor andere zorgaanbieders raadpleegbaar kunnen maken, waaronder niet begrepen een systeem binnen een zorgaanbieder, voor het bijhouden van een elektronisch dossier.’