WhatsApp in de Zorg

WhatsApp is een makkelijke manier om snel en simpel in contact te staan met anderen en wordt door veel mensen dagelijks gebruikt. Maar kan WhatsApp ook gebruikt worden bij het uitwisselen van informatie met patiënten?  

Ondanks dat WhatsApp berichten door middel van een end-to-end encryptie uitsluitend zijn te lezen voor de zender en ontvanger van het bericht, is de broncode van WhatsApp nooit beschikbaar gesteld. Dat betekent dat onafhankelijke partijen WhatsApp niet kunnen beoordelen. Wij raden dus ook niet aan om gebruik te maken van Whatsapp.

Wanneer je gegevens van patiënten gaat uitwisselen, dan moet je ervan bewust zijn dat je bijzondere persoonsgegevens uitwisselt. Daarnaast vallen deze gegevens onder het medisch beroepsgeheim. Daarom is het belangrijk om deze gegevens en de elektronische communicatie ervan goed te beveiligen

Intussen zijn er verschillende initiatieven die specifiek voor de gezondheidszorg veilige mogelijkheden bieden om mee te communiceren. Denk hierbij aan Siilo, KPN Zorg messenger en Alterdesk. Weet je niet zeker of een applicatie aan de juiste standaarden voldoet, vraag dan aan de leverancier of de leverancier voldoet aan de geldende normen en standaarden. Voorbeelden van geldende normen zijn de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513.