Elektronisch uitwisselingssysteem

In de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) wordt een elektronisch uitwisselingssysteem omschreven als 'een systeem waarmee zorgaanbieders op elektronische wijze, dossiers, gedeelten van dossiers of gegevens uit dossiers voor andere zorgaanbieders raadpleegbaar kunnen maken, waaronder niet begrepen een systeem binnen een zorgaanbieder, voor het behouden van een elektronisch dossier'.

Met het elektronisch uitwisselingssysteem kunnen de gegevens uit een dossier worden gedeeld met andere zorgverleners. De definitie is zodanig dat daarvoor verschillende systemen denkbaar zijn, maar de definitie maakt wel duidelijk dat het niet gaat om een systeem waarin enkel medische gegevens worden opgenomen.

De definitie van een elektronisch uitwisselingssysteem maakt ten slotte ook duidelijk dat het betrekking heeft op uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders. Een systeem dat binnen een zorginstelling wordt gebruikt voor het bijhouden van dossiers valt daardoor niet onder de definitie van elektronisch uitwisselingssysteem. EPD-systemen die uitsluitend binnen een zorgaanbieder worden gebruikt, zoals ziekenhuis-EPD’s, HIS-sen, en dergelijke, zijn dus geen elektronische uitwisselingsysteem als bedoeld in de Wabvpz. Als huisartsen bijvoorbeeld kunnen aansluiten op een ziekenhuis-EPD om daar gegevens uit te kunnen halen, is er (waarschijnlijk) wel sprake van een elektronisch uitwisselingssysteem.

Meer informatie over elektronisch uitwisselingssystemen